Pozycja
461/2021
Sprawa
Ar-II.6743.255.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwo Sp. z o. o.
Adres inwestycji
Boguszowice Osiedle, Rajska
Opis
BUDOWA Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
30 marca 2021