Pozycja
468/2021
Sprawa
Ar-II.6743.272.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Adres inwestycji
Zamysłów, Wincentego Witosa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC wraz z punktami redukcyjno-pomiarowymi gazu dla potrzeb zasilania budynków jednorodzinnych w Rybniku przy ulicy Wincentego Witosa
Data wniosku
26 marca 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
10 kwietnia 2021