Pozycja
479/2021
Sprawa
Ar-II.6743.291.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Adres inwestycji
Wielopole, Lipowa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDR11 RC wraz z punktami redukcyjno-pomiarowymi gazu dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych szeregowych i budynku jednorodzinnego
Data wniosku
1 kwietnia 2021