Pozycja
628/2024
Sprawa
Ar-II.6743.411.2024
Inwestor
TAUTRON Dystrybucja S.A.
Adres inwestycji
Niedobczyce, Tomasza Zana
Opis
PRZEBUDOWA Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej
Data wniosku
13 maja 2024