Pozycja
685/2024
Sprawa
Ar-II.6743.377.2024
Inwestor
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Kłokocin, Poligonowa
Opis
BUDOWA sieci wodociągowej
Data wniosku
29 kwietnia 2024
Termin do którego można wnieś sprzeciw
20 maja 2024