Nr Karty
52/B/2005
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie bez naliczania opłaty 8 z działki nr 3356/28 na ul. Cegielnianej będącej własnością wnioskodawcy
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnik
Znak sprawy
Ek I-7635/00007/05
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023 dnia 11 lutego 2005
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 12 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 12 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)