Nr Karty
57/B/2005
Temat dokumentu
Wydanie decyzji na usunięcie 6 szt. drzew gat. olsza czarna na działce nr 423/159 przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00039/05
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023 dnia 3 marca 2005
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 24 kwietnia 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 12 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)