Nr Karty
67/A/2005
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. olsza czarna z działki nr 403 położonej przy ul. Wiosny Ludów 8
Nazwa dokumentu
Hubert Bernacki, ul. Kapelanów Wojskowych 12 A/17; 44 - 194 Knurów
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00050/05
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023 dnia 14 marca 2005
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie