Nr Karty
62/B/2005
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia (decyzja) na usunięcie 3 szt. drzew gat. olsza czarna z działki nr 403 położonej przy ul. Wiosny Ludów
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00050/05
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023 dnia 14 marca 2005
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)