Nr Karty
106/A/2005
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa przy ul. Rudzkiej
Nazwa dokumentu
Osoby fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Przezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00106/05
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023 dnia 12 maja 2005
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)