Nr Karty
170/A/2005
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała z terenu działki nr 1108/83 , położonejprzy ul. Gołębiej 22
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00160/05
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023 dnia 23 sierpnia 2005
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)