Nr Karty
259/A/2005
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew. modrzew europejski z terenu działki nr 3330/ 70, zlokalizowanej przy ul. Raciborskiej 102, będącej własnością wnioskodawców.
Nazwa dokumentu
Osoby fizyczne
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00264/05
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023 dnia 9 listopada 2005
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)