Nr Karty
291/B/2005
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna pospolita, rosnącego na terenie działk nr 366 2/182, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Borki 8 w Rybniku - Orzepowicach.
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00307/05
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023 dnia 8 grudnia 2005
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)