Nr Karty
290/A/2005
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny o obwodzie pnia 100 cm, rosnącego na terenie działki nr 757/11, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 69 w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00315/05
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023 dnia 17 listopada 2005
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)