Nr Karty
17/A/2006
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46 cm , rosnącego na terenie działki nr 2114/68, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Żytniej 13 w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00338/05
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023 dnia 14 grudnia 2005
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)