Nr Karty
32/B/2006
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa dz. nr 4164/105, położonej przy ul. Łokietka w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00014/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023 dnia 15 lutego 2006
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)