Nr Karty
46/B/2006
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. działki nr 398/23, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żniwnej w Rybniku
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00031/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023 dnia 13 marca 2006
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 18 września 2019 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)