Nr Karty
108/A/2006
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 2343/224, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Radosnej 9 w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Pan Roman Mura, zamieszkały: ul. Radosna 9; 44 - 203 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00061/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023 dnia 29 marca 2006
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie