Nr Karty
198/B/2006
Temat dokumentu
wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwz.pn.: budowa stacji paliw oraz warsztatu samochodowego i sklepu motoryzacyjnego w Rybniku przy ul.Obwiednia Południowa(parcele:1758/35, 1761/33 oraz 1764/30)
Nazwa dokumentu
Ireneusz Pala ul. 1 Maja 83/3 44-206 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7624/00042/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013) dnia 22 czerwca 2006
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 012; tel. 43-92-012 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie