Nr Karty
228/B/2006
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jodła koreańska, rosnących na terenie działki numer 4283/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00202/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023 dnia 6 września 2006
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)