Nr Karty
234/B/2006
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 861/429, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina w Rybniku - Popielów.
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00223/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023 dnia 13 września 2006
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)