Nr Karty
244/A/2006
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew na terenie działki nr 2403/54, snowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00224/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik dnia 19 września 2006
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)