Nr Karty
252/B/2006
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 3912/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Willowej w Rybniku - Kamień.
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00235/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023 dnia 21 września 2006
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)