Nr Karty
146/2020
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1226/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Skalnej w Rybniku - Niedobczyce.
Nazwa dokumentu
Osoby fizyczne
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00241/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023 dnia 13 października 2006
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)