Nr Karty
266/A/2006
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3298/195, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku -Orzepowice.
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00177/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023 dnia 24 lipca 2006
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 24 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 24 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)