Nr Karty
360/B/2006
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew następujących gatunków: olsza czarna - 3 szt., topola osika - 4 szt., rosnących na terenie działki nr 2753/310, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Kruczej w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Osoby fizyczne
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00256/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023 dnia 25 października 2006
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)