Nr Karty
324/A/2006
Temat dokumentu
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Opis dokumentu
Dokumentacja do wydania zezwolenia
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7661/00005/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12 dnia 26 stycznia 2006
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Uwagi
Brak
Publikacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)