Nr Karty
369/A/2006
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1263/119 i 1264/19, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowice.
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00290/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023 dnia 25 października 2006
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)