Nr Karty
388/A/2006
Temat dokumentu
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nazwa dokumentu
Piotr Liszka, ul. W. Pola 24, 44-217 Rybnik
Opis dokumentu
Dokumentacja do wydania zezwolenia
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7661/00028/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12 dnia 6 listopada 2006
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Uwagi
Brak