Nr Karty
55/B/2007
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 77 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 859/114 i 1870/83, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Heleny Marusarzówny i Jana Kowalczyka w Rybniku.
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00318/06
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023 dnia 4 grudnia 2006
Dokument zatwierdził
Decyzja ostateczna dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)