Nr Karty
309/B/2008
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 6, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1703/228 i 2238/222, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy św. Jadwigi w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Pan Franciszek Jezusek, ul. Dworek 39; 44 - 200 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00282/08
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023 dnia 13 sierpnia 2008
Dokument zatwierdził
Decyzja dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie