Nr Karty
51/B/2009
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3378/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy kpt. Leopolda Janiego 8 w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Pani Teresa Buś, ul. kpt. Leopolda Janiego 8; 44 – 200 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00497/08
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023 dnia 9 stycznia 2009
Dokument zatwierdził
Decyzja dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie