Nr Karty
66/B/2009
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2950/164, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 24 A w Rybniku - Orzepowicach.
Nazwa dokumentu
Pan Franciszek Rzeszut, ul. Długa 24 A; 44 – 200 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00436/08
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023 dnia 19 stycznia 2009
Dokument zatwierdził
Decyzja dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie