Nr Karty
155/2020
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gat.: sosna zwyczajna – 1 szt., świerk pospolity – 13 szt., rosnących na terenie działki nr 2739/125, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rycerskiej w Rybniku – Kłokocinie.
Nazwa dokumentu
Osoby fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00336/08
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023 dnia 16 lutego 2009
Dokument zatwierdził
Decyzja dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Publikacja: 24 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 24 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)