Nr Karty
156/2020
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 937/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Osoba fizyczna
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00021/09
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023 dnia 18 lutego 2009
Dokument zatwierdził
Decyzja dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Publikacja: 24 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 24 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)