Nr Karty
159/2020
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1665/328, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wroniej w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Osoby fizyczne
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00030/09
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023 dnia 12 lutego 2009
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Publikacja: 24 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 24 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)