Nr Karty
11/E/2009
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Obszar, którego dotyczy dokument
EURO-net Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013 dnia 10 marca 2009
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Uwagi
Dotyczy sklepu RTV EURO AGD przy ul. Gliiwckiej 45
Publikacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)