Nr Karty
141/2020
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 312/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00060/09
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023 dnia 9 marca 2009
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Publikacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 17 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)