Nr Karty
239/B/2009
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Pani Ewelina Mańka, ul. Henryka Sienkiewicza 8; 44 – 203 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00213/09
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023 dnia 27 lipca 2009
Dokument zatwierdził
Decyzja dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie