Nr Karty
250/B/2009
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3030/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej 14 w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Pani Sylwia Kwitek, ul. Mała 14; 44 – 200 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00232/09
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023 dnia 7 sierpnia 2009
Dokument zatwierdził
Decyzja dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie