Nr Karty
326/B/2010
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2392/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 19 w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Pan Józef Mura, ul. Mikołaja Gogola 19; 44 - 200 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00148/10
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023 dnia 5 lipca 2010
Dokument zatwierdził
Decyzja dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie