Nr Karty
339/B/2010
Temat dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1139/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej 9 w Rybniku.
Nazwa dokumentu
Państwo Gabriela i Jerzy Załoga, ul. Pogodna 9; 44 - 203 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00188/10
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023 dnia 13 lipca 2010
Dokument zatwierdził
Decyzja dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie