Nr Karty
414/A/2010
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2408/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 123 w Rybniku - Niedobczycach.
Nazwa dokumentu
Pan Adam Mosz, ul. Górnośląska 123; 44 – 270 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Prezydent Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7635/00282/10
Dokument wytworzył
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023 dnia 11 czerwca 2010
Miejsce przechowywania dokumentu
Brak
Numery kart innych dokumentów w sprawie