Nr Karty
138/2010
Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu
Wycinka drzew
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 978/134, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Książenickiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00506/10
Dokument wytworzył
wnioskodawca dnia 7 października 2010
Dokument zatwierdził
WidenkaA dnia 7 października 2010
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Publikacja: 24 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 24 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)