Nr Karty
139/2010
Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu
Wycinka drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 978/134, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Książenickiej 77 w Rybniku.
Obszar, którego dotyczy dokument
miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek I-7635/00506/10
Dokument wytworzył
MieraU dnia 23 grudnia 2010
Dokument zatwierdził
WidenkaA dnia 23 grudnia 2010
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 012; tel. 43-92-012 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak