Nr Karty
6/2011
Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu
Wycinka drzew
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 3268/54, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00476/10
Dokument wytworzył
wnioskodawca dnia 27 października 2010
Dokument zatwierdził
WidenkaA dnia 27 października 2010
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Publikacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)