Nr Karty
19/2011
Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu
Wycinka drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 928/46, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Staromiejskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00518/10
Dokument wytworzył
MieraU dnia 29 grudnia 2010
Dokument zatwierdził
WidenkaA dnia 29 grudnia 2010
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)