Nr Karty
1508/2011
Temat dokumentu
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu
Wycinka drzewa
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jodła kaukaska, rosnących na terenie działki o numerze 186/29, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej w Rybniku - Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00555/11
Dokument wytworzył
WidenkaA dnia 21 grudnia 2011
Dokument zatwierdził
z upoważnienia Prezydenta Michał Śmigielski - Zastępca Prezydenta dnia 21 grudnia 2011
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)