Nr Karty
482/2013
Temat dokumentu
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu
Wycinka drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 6, 52, 1128/60, stanowiących własność Gminy Żory oraz Skarbu Państwa, położonych przy ulicach: Dworskiej, Józefa Pukowca, Wiejskiej.
Znak sprawy
Ek-I.6131.81.2013
Dokument wytworzył
WidenkaA dnia 2 maja 2013
Dokument zatwierdził
z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 2 maja 2013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)