Nr Karty
124/2020
Temat dokumentu
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu
Wycinka drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1135/169, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku – Chwałęcicach
Znak sprawy
Ek-I.6131.685.2014
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 8 grudnia 2014
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 8 grudnia 2014
Publikacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)